Przemoc w rodzinie - informator - Przemoc w rodzinie - KPP Biłgoraj

Przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie - informator

Co to jest przemoc?

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przemoc jest to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesna, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Jakie formy przyjmuje przemoc w rodzinie?

 • przemoc fizyczna: popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy, itp.
 • przemoc psychiczna: wyśmiewanie, narzucanie własnych poglądów, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie),stosowanie gróźb, itp.,
 • przemoc seksualna, np. wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych kobiety, itp.
 • przemoc ekonomiczna, np. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, itp. Zaniedbywanie: nieprawidłowe wypełnianie funkcji opiekuńczych lub opiekuńczo – wychowawczych.

UWAGA!!!

Informator dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie oraz wzory dokumentów i pism procesowych dotyczących tej problematyki jak również Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020 znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wykaz instytucji i placówek udzielających pomocy ofiarom przemocy w rodzinie na terenie miasta Biłgoraja:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Biłgoraju, ul. Kościuszki 13, tel. 84 686-23-58. Poradnictwo psychologiczne, dyżur psychologa : Biłgoraj, ul. Lubelska 16 we wtorki w godz. 11:30 -16:30.
 • Zespół Interdyscyplinarny działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Biłgoraju ul. Kościuszki 13, tel. 84 686-23-58.
 • Komenda Powiatowa Policji w Biłgoraju, ul. Polna 1, tel. 997 lub 112.
 • Prokuratura Rejonowa w Biłgoraju, ul. Kościuszki 29, tel. 84 686-87-60.
 • Sąd Rejonowy w Biłgoraju, ul. Kościuszki 29, tel. 84 686-28-14.
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju, ul. Bohaterów Monte Cassino 38, tel. 84 686-69-49.
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju, ul. Wira Bartoszewskiego 10 (piętro II), w godz. 7.30-15.30, tel. 84 686-41-82. Dyżur psychologa: poniedziałek 15.30-19.30, wtorek–czwartek 11.30-19.30, środa 7:30-15:30, piątek 15:30-19.30. Dyżur prawnika środa 15.00-18.00.
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Biłgoraju, ul. Plac Wolności 16, tel. 84 686-96-07. W ramach prac Komisji funkcjonuje Punkt Interwencji Kryzysowej, dyżury pełnią członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we wtorki w godz. 16:00-18:00 w Urzędzie Miasta Biłgoraj, pokój Nr 6 tel. 84 686-96-07.
 • Biłgorajskie Stowarzyszenie Trzeźwości „Iskra” w Biłgoraju ul. Lubelska 16, tel. 84 686-46-69. Dyżur psychologa we wtorek w godz. 16:00-19:00, środa 8.30-10.30, czwartek 16:00-19:00, tel. 84 686-46-69.
 • Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Biłgoraju, ul. Dąbrowskiego 15, tel. 84 688-01-05. W Poradni działa: Punkt Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w poniedziałki i czwartki w godz. 9.00-19.00, tel. 84 688-01-05.
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Biłgoraju, ul. Kościuszki 41/43, tel. 84 686-10-66. Młodzieżowy telefon zaufania 9288.
 • Program SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj, ul.Zielona 132, tel.84 542-08-10 lub 84 688-09-48. Dyżur psychologa w środy w godz. 10.00-11.00.