Przemoc w rodzinie - informator - Przemoc w rodzinie - KPP Biłgoraj

Przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie - informator

Co to jest przemoc?

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przemoc jest to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesna, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Jakie formy przyjmuje przemoc w rodzinie?

 • przemoc fizyczna: popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy, itp.
 • przemoc psychiczna: wyśmiewanie, narzucanie własnych poglądów, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie),stosowanie gróźb, itp.,
 • przemoc seksualna, np. wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych kobiety, itp.
 • przemoc ekonomiczna, np. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, itp. Zaniedbywanie: nieprawidłowe wypełnianie funkcji opiekuńczych lub opiekuńczo – wychowawczych.

UWAGA!!!

Informator dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie oraz wzory dokumentów i pism procesowych dotyczących tej problematyki jak również Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020 znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wykaz instytucji i placówek udzielających pomocy ofiarom przemocy w rodzinie na terenie powiatu biłgorajskiego:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Biłgoraju, ul. Kościuszki 13, tel. 84 686-23-58, 686-56-95, 686-20-17, mopsbilgoraj@gmail.com;
 • GOPS w Biłgoraju, ul. Kościuszki 88, tel. 84 688-28-64, gopsbilgoraj@gmail.com;
 • Zespół Interdyscyplinarny działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Biłgoraju ul. Kościuszki 13, tel. 84 686-23-58;
 • Komenda Powiatowa Policji w Biłgoraju, ul. Polna 1, tel. 47 8152210 lub 997 lub 112;
 • Prokuratura Rejonowa w Biłgoraju, ul. Kościuszki 29, tel. 84 686-87-60;
 • Sąd Rejonowy w Biłgoraju, ul. Kościuszki 29, tel. 84 686-28-14;
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju, ul. Bohaterów Monte Cassino 38, tel. 84 686-69-49, bilgorajpcpr@wp.pl, poradnictwo psychologiczne poniedziałek - piątek w godzinach 7:30 - 15:30;
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju, ul. Wira Bartoszewskiego 10 (piętro II), oik.bilgoraj@gmail.com, poradnictwo psychologiczne poniedziałek w godz.: 14:30-18:30, wtorek - środa w godz. 16:00-19:30, czwartek 12:30-19:30, piąśtek 15:30-17:30;
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Biłgoraju, ul. Plac Wolności 16, tel. 84 686-96-07;
 • Biłgorajskie Stowarzyszenie Trzeźwości „Iskra” w Biłgoraju ul. Lubelska 16, tel. 84 686-46-69;
 • Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Biłgoraju, ul. Dąbrowskiego 15, tel. 84 688-01-05;
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Biłgoraju, ul. Kościuszki 41/43, tel. 84 686-10-66. Młodzieżowy telefon zaufania 9288;
 • Program SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj, ul.Zielona 132, tel.84 542-08-10 lub 84 688-09-48;
 • GOPS Aleksandrów Drugi 380, 23-408 Aleksandrów, tel. 84687-53-21;
 • GOPS Biszcza Urząd Gminy 23-425 Biszcza, tel. 84685-60-22, 685-60-23 wew. 104, gopsbiszcza@wp.pl;
 • MGOPS Frampol, 23-440 Frampol ul. Kościelna 29, tel. 84-685-75-04, mgopsframpol@gmail.com;
 • GOPS Goraj, 23-450 Goraj ul. Bednarska 1, te. 84-685-80-02 wew.148, gops_gora@pro.onet.pl;
 • MOPS Józefów, 23-460 Józefów ul. Krótka 6, tel. 84-687-83-98, mops.jozefow@op.pl;
 • GOPS Księżpol, 23-415 Księżpol ul. Biłgorajska 12, tel. 84-687-74-34, gops@ksiezpol.pl;
 • GOPS Łukowa, 23-412 Łukowa 51, tel. 84-687-40-82, lukowa.naszops.pl;
 • GOPS Obsza, 23-413 Obsza 36A, tel.84-689-10-02, gopsobsza@op.pl;
 • GOPS Potok Górny, 23-423 Potok Górny 116, tel. 84-685-25-00 wew. 40, gops@potokgorny.com.pl;
 • MOPS Tarnogród, 23-420 Tarnogród ul. Św. Jana Pawła II 1, tel. 84-689-70-40, 689-71-02, mops_tarnogrod@op.pl;
 • GOPS Tereszpol, 23-407 Tereszpol ul. Długa 234, tel. 84-687-62-60, gops@tereszpol.op.pl;
 • GOPS Turobin, 23-465 Turobin ul. Rynek 4, tel. 84-683-34-17, gops-turobin@cor.pl;

Telefon alarmowy 112 – całodobowo.

 

Twoja interwencja spowoduje wszczęcie procedury „Niebieskiej Karty” oraz zostaną podjęte działania mające na celu powstrzymania aktu przemocy.

Uruchomienie działań nie wymaga zgody osoby doświadczającej przemocy. Przemoc nie ma usprawiedliwienia, szczególnie ta wobec dzieci.

Reaguj, na przemoc, nie bądź obojętny!