Skargi i wnioski - KPP Biłgoraj

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

INFORMACJA W SPRAWIE PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW

W SPRAWACH SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W BIŁGORAJU

 

W Komendzie Powiatowej Policji w Biłgoraju i w podległych jednostkach organizacyjnych interesanci w sprawach skarg, wniosków i petycji przyjmowani są:

 

  1. przez Komendanta Powiatowego Policji w Biłgoraju i jego I Zastępcę w poniedziałki, w godzinach 14.00 - 17.00;
  2. przez koordynatora skargowego oraz jego zastępcę w godzinach urzędowania 7.30 – 15.30 lub w godzinach służby:

 

  • podinspektor Agnieszka Żerebiec – telefon 47 815 22 17,
  • komisarz Dariusz Syty – telefon 47 815 23 00

e-mail: skargi.kppbilgoraj@lu.policja.gov.pl

      3. przez osoby upoważnione w godzinach ich służby:

  • Naczelnik Wydziału Kryminalnego – telefon 47 815 22 70
  • Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego – telefon 47 815 22 75,
  • Naczelnik Wydziału Prewencji – telefon 47 815-22-47 815 23 08,
  • Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego - telefon 47 815 22 60;

   4. przez Komendanta Komisariatu Policji w Józefowie – w godzinach jego służby;

   5. przez dyżurnych Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju – poza godzinami urzędowania;