KPP w Biłgoraju - Komenda - KPP Biłgoraj

Komenda Powiatowa Policji
w Biłgoraju
 
 
 
ul. Polna 1
23 - 400 Biłgoraj
 
tel: (84) 686-82-10
fax: (84) 686-82-44
 
 

INFORMACJA W SPRAWIE PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW

W SPRAWACH SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W BIŁGORAJU

 

W Komendzie Powiatowej Policji w Biłgoraju i w podległych jednostkach organizacyjnych interesanci w sprawach skarg, wniosków i petycji przyjmowani są:

 

  1. przez Komendanta Powiatowego Policji w Biłgoraju i jego I Zastępcę w poniedziałki, w godz. 14.00 - 17.00;
  2. przez koordynatora skargowego oraz jego zastępcę w godzinach urzędowania 7.30 – 15.30 lub w godzinach służby:

 

  • podinsp. Agnieszka Żerebiec – tel. 84 686 8217,
  • kom. Dariusz Syty – tel. 84 686 8300

e-mail: skargi.kppbilgoraj@lu.policja.gov.pl

                                                         3. przez osoby upoważnione w godzinach ich służby:

  • Naczelnik Wydziału Kryminalnego – tel. 84 686 8270
  •  Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego – tel. 84 686 8275,
  • Naczelnik Wydziału Prewencji – tel. 84 686 8267,
  • Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji – tel. 84 686 8308,
  • Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego - tel. 84 686 8260;

                                                         4. przez Komendanta Komisariatu Policji w Józefowie – w godzinach jego służby;

                                                         5.przez dyżurnych KPP w Biłgoraju – poza godzinami urzędowania;

 

 

KOMISARIAT  POLICJI  W  JÓZEFOWIE   

-   tel: (84) 6868 342
    Komendant Komisariatu - kom. Adam Grzyb

POSTERUNEK  POLICJI  WE  FRAMPOLU   

-  tel. (84) 6868-340
   Kierownik Posterunku - asp. szt. Elżbieta Mularczyk

POSTERUNEK  POLICJI  W  POTOKU GÓRNYM   

-  tel: (84) 6868 346
   Kierownik Posterunku -  asp. szt. Mariusz Woziwoda

POSTERUNEK  POLICJI  W  TARNOGRODZIE  

-   tel. (84) 6868-347
   Kierownik Posterunku - p.o. asp. szt. Adam Szulc