KPP w Biłgoraju - Komenda - KPP Biłgoraj

Komenda Powiatowa Policji
w Biłgoraju
 
 
 
ul. Polna 1
23 - 400 Biłgoraj
 
tel: (84) 686-82-10
fax: (84) 686-82-44
 
 
KONTAKT W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW:
podinsp. Mieczysław Maciocha
 
telefon 84 686 82 16 ( od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 -15:30)
 
e-mail: skargi.kppbilgoraj@lu.policja.gov.pl
 

KOMISARIAT  POLICJI  W  JÓZEFOWIE   

-   tel: (84) 6868 342
    Komendant Komisariatu - podinsp. Artur Adamowicz

POSTERUNEK  POLICJI  WE  FRAMPOLU   

-  tel. (84) 6868-340
   Kierownik Posterunku - asp. szt. Elżbieta Mularczyk

POSTERUNEK  POLICJI  W  POTOKU GÓRNYM   

-  tel: (84) 6868 346
   Kierownik Posterunku -  asp. szt. Mariusz Woziwoda

POSTERUNEK  POLICJI  W  TARNOGRODZIE  

-   tel. (84) 6868-347
   Kierownik Posterunku - asp. szt. Piotr Romanowski