Wydział Kryminalny KPP w Biłgoraju - Wydział Kryminalny - KPP Biłgoraj

Wydział Kryminalny

Wydział Kryminalny KPP w Biłgoraju

Adres: 23 - 400 Biłgoraj, ul. Polna 1

Kontakt (sekretariat):

tel. 47 8152271

 

Naczelnik Wydziału  podinsp. Adam Pawęzka

 

 

 

Wydział Kryminalny zajmuje się zwalczaniem przestępstw kryminalnych, gospodarczych oraz poszukiwaniem przestępów i osób zaginionych.

Policjanci Wydziału Kryminalnego wykonują czynności zarówno operacyjne jak i procesowe. Utrzymują stałą współpracę z funkcjonariuszami Wydziału Prewencji, Wydziału Ruchu Drogowego oraz Komisariatu Policji w Józefowie i Posternków Policji we Frampolu, Potoku Górnym i Tarnogrodzie. Osobiście realizują postępowania w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa kryminalne i gospodarcze zaistniałe na terenie powiatu, należą do nich w szczególności:

 

  • zabójstwa, rozboje i wymuszenia rozbójnicze,
  • kradzieże i włamania
  • oszustwa i fałszerstwa,
  • obrotu gospodarczego,
  • ochrony własności intelektualnej
  • przestępstw narkotykowych.
  • techniki kryminalistycznej
  • poszukiwań osób