Kierownictwo KPP w Biłgoraju - Kierownictwo - KPP Biłgoraj

Kierownictwo

Kierownictwo KPP w Biłgoraju

 

 

Komendant Powiatowy Policji:

insp. Ryszard Piłat

 

                                                                                                                                                                                                                    


 I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji:

 podinsp. Marek Jamroz

 

 

W Komendzie Powiatowej Policji w Biłgoraju interesanci przyjmowani są w sprawach skarg (wniosków) przez Komendanta Powiatowego Policji lub I Zastępcę, w poniedziałki w godz. 14.00-17.00, w pozostałe dni w godzinach urzędowania 7.30 - 15.30 przez wyznaczonych pracowników.