Biłgoraj: Święto Policji w Biłgoraju - Aktualności - KPP Biłgoraj

Aktualności

Biłgoraj: Święto Policji w Biłgoraju

24 lipca 1919 roku powołano Policję Państwową, która miała stać na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego w II Rzeczypospolitej. Upamiętnieniem tego jest obchodzone co roku święto policji. Wczoraj obchodzili to święto biłgorajscy policjanci. Były awanse i wyróżnienia.

W tym roku 99 rocznicę powstania Polskiej Policji oraz 100 rocznicę odzyskania niepodległości biłgorajscy policjanci uczcili 11 lipca br. W uroczystości uczestniczyli Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie insp. Radek Bąchór, Komendanci Powiatowi Policji w Biłgoraju podinsp. Marek Jamroz oraz mł. insp. Ryszard Smoluch, przewodniczący NSZZP podkom. Andrzej Wójcik.

Ponadto w obchodach uczestniczyli starosta biłgorajski Pan Kazimierz Paterak, z-ca Burmistrza Miasta Biłgoraja Pan Michał Dec oraz przedstawiciele duchowieństwa, władz samorządowych i służb mundurowych, sądu i prokuratury na co dzień współpracujących z policją na rzecz bezpieczeństwa w powiecie.

Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą polową na „Polanie Dąbrowa” w miejscowości Sigła k/Aleksandrowa. Następnie o godzinie 14:45 odbył się uroczysty apel. W jego trakcie 35 funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju odebrało z rąk Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie insp. Radka Bąchóra i Komendanta Powiatowego Policji w Biłgoraju podinsp. Marka Jamroza nominacje na wyższe stopnie służbowe w korpusach oficerów, aspirantów, podoficerów i szeregowych. 7 funkcjonariuszy biłgorajskiej komendy zostało wyróżnionych przez Komendanta Głównego Policji oraz 8 funkcjonariuszy biłgorajskiej komendy i 2 pracowników cywilnych zostało wyróżnionych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie insp. Roberta Szewca za wzorowe wykonywanie  zadań służbowych.

Na zakończenie w swoich wystąpieniach zaproszeni goście dziękowali biłgorajskim policjantom i pracownikom policji za ich służbę, niesioną pomoc i zaangażowanie w poprawę bezpieczeństwa na terenie powiatu.

A.P.